Háló

Felhasználói szabályzat

Felhasználói szabályzat

A www.muveszhalo.hu címen található Háló – irodalmi kávéház nevű honlap látogatásával és használatával Ön felhasználónak minősül, és ezzel elfogadja az alábbi általános felhasználási szabályzatot és az adatvédelmi irányelveket.

A honlap tulajdonosa:

Dr. Lovász László
jogász, ISO minőségbiztosítási auditor

lovasz.laszlo.laci@gmail.com

A szerkesztőség tagjai:

– Burai Katalin

– Kis Anna Mária

– Maretics Erika

– Lovász Évi

– Lovász László

– Hatházi Áron

– Gál András Andor

– A honlap látogatása ingyenes, személyes adat megadása nem szükséges hozzá. A tartalomfeltöltés, véleményírás azonban regisztrációhoz kötött.
– A honlap azért lett jött létre, hogy a kortárs művészlelkek nyilvánosság elé tárhassák alkotásaikat, hogy azokat mások véleményezhessék, illetve, hogy ők maguk is véleményezhessék a mások által megjelentetett alkotásokat. A hozzászólás funkció az egymás, és önmagunk alkotói fejlődése érdekében történő véleménynyilvánítás egyik fő eszköze.

A választott felhasználónévről:

Amennyiben lehetséges, saját névvel regisztráljon! Esetenként indokolt lehet művésznév választása, ilyen esetben kérjük törekedni egy teljes név választására, ne egy rövid nicknév megadására. A választott név semmiképpen sem lehet olyan,

– amely számokat tartalmaz.
– amely megtévesztően hasonlít/megegyezik élő vagy nem élő híres ember, közéleti személyiség nevére/nevével.
– amely megtévesztően hasonlít/megegyezik/utal önkényuralmi jelképekre, hatalmi szimbólumokra, titulusokra.
– amely megtévesztően hasonlít már létező, a portálon regisztrált másik felhasználónévre.
– amely szó (név, márkanév, stb.) jogszabályi értelemben védett.
– amely trágár kifejezéseket tartalmaz, vagy azokra utal.
– amely csak nagybetűket tartalmaz.
– amelynek első és utolsó karaktere nem a magyar ABC egyik betűje.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy bármely regisztrált felhasználónevet töröljön, vagy elutasítson, amelyről úgy gondolja, nem illeszkedik a honlap profiljába.

A tartalomról:

A honlapra beküldött minden olyan tartalmat, amely csak szerkesztői jóváhagyással jelenhet meg, a szerkesztőség a magyar helyesírás szabályai szerint javíthatja, de ugyanakkor erre nem kötelezett, ettől erőforrás hiányában elállhat. Az olyan tartalmak, amelyek szerkesztői jóváhagyás nélkül jelennek meg a portálon (pl.: hozzászólások, firkafalra tett bejegyzések), mindenféle javítás nélkül jelennek meg.

Nem megengedett az oldalon olyan tartalom elhelyezése,

– amely másokat sértő, jelenleg hatályos magyar jogszabályba ütköző, társadalomra nézve veszélyes, az általánosan elfogadott közerkölcsöt, közízlést, vagy a szolgáltató, illetőleg a honlap szerkesztőségének érdekeit sértő.
– amely mások vallási, nemi, politikai, etnikai hovatartozását, illetve személyiségi jogait sértő.
– ami olyan szellemi termék, mely fölött nem a tartalmat beküldő/elhelyező személy gyakorolja a kizárólagos jogot. Az idézetek elhelyezése megengedett, de csak mint hivatkozási alap. Ilyen esetben kötelező a mások szellemi termékét tartalmazó szövegrészt idézőjelbe tenni, és feltüntetni annak szerzőjét, és a részletet tartalmazó mű címét. Szerzői jogi kérdésekben mindenkor a 1999. évi LXXVI. törvény előírásai a mérvadóak.
– amely reklámokat tartalmaz.
– amely a társalgási kultúrát nélkülöző, durva, illetlen, személyeskedő.
– amely más személyek személyes adatait (név, cím, telefonszám, stb.) tartalmazza anélkül, hogy az adott személy ehhez bizonyíthatóan engedélyt adott volna.
– amely bárminemű magánlevelezés (e-mail, postai úton küldött levél, távirat, és ide értendő a weboldalon belüli hozzászólás, üzenet is, stb.) egészét, vagy annak részleteit tartalmazza anélkül, hogy arra az üzenet küldője bizonyíthatóan engedélyt adott volna, illetve amely bármilyen más módon sérti a magánlevél/magántitok szentségét a jelen hatályos jogszabályi/törvényi értelemben véve.
– amely bármilyen módon sérti, vagy lebecsmérli a szolgáltatót, a portált, vagy annak bármely szerkesztőjét.
A szolgáltató és/vagy szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy bármely tartalmat töröljön, vagy elutasítson, amelyről úgy gondolja, nem illeszkedik a portál profiljába.

Tilos

továbbá tömeges hasonló vagy azonos tartalmú levelek küldése (ügyfélfelhajtás, reklámtevékenység, stb.) a felhasználóknak. Az ilyen tevékenység – amint a szerkesztőség tudomására jut – azonnali kitiltással, valamint a teljes beküldött tartalmának törlésével jár.

A szolgáltató és a szerkesztőség jogairól:

A tulajdonosnak joga, de nem kötelessége ellenőrizni a szerkesztők munkáját. A szerkesztők önkéntes alapon, szabadidejükben dolgoznak a portálon, munkájuk egyéni és kreatív.

A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy jelen általános felhasználási szabályzat és adatvédelmi irányelveket a felhasználók értesítése mellett (a portál főoldalán és/vagy a hírek rovatban és/vagy hírlevél formájában) egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás használatával elfogadja a módosított általános felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

A szerkesztőség tagjainak címzett, portállal/beküldésekkel/szerkesztőkkel, illetve minden egyéb, tulajdonosra is tartozó üzenetek tartalmát, illetve a szerkesztőség e-mail címére küldött levelek tartalmát a szerkesztő a szerkesztőség bármely másik tagjával, illetve a szolgáltatóval a hatékonyabb munkavégzés érdekében megoszthatja anélkül, hogy ahhoz a felhasználótól engedélyt kérne.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás működését szüneteltesse, illetve, hogy a szolgáltatást előzetes értesítés és indoklás nélkül bármely felhasználó felé megtagadja. A szerkesztőségnek jogában áll bármilyen tartalom előzetes értesítés és indoklás nélküli eltávolítása vagy moderálása, ha azt szükségesnek látja.

Ha a szabályzatban foglaltakat megsérti a felhasználó, a szerkesztőségnek jogában áll a felhasználó oldalon lévő jogait (hozzászólási, publikálási stb.) előzetes értesítés és indoklás nélkül szüneteltetni vagy megvonni.
A felhasználó szabálysértése esetén a szerkesztőségnek jogában áll a felhasználó portálról való kitiltása is. Ez esetben a szerkesztőség nem köteles a felhasználót értesíteni a kitiltásról. A kitiltást követően köteles törölni (a törlési kérelmeknél előírtak szerint) a felhasználó nevéhez kötődő szellemi termékeket, minek után a felhasználó nem képes a honlapon a jogokat gyakorolni szellemi termékei felett a továbbiakban.

A szerkesztőségnek jogában áll előzetes értesítés és indoklás nélkül törölni az olyan felhasználókat:

– akik a regisztrációjuktól számított fél éven belül egyszer sem léptek be az oldalra, és nem rendelkeznek semmilyen nevük alatt megjelent tartalommal.
– melyek ugyan rendelkeznek nevük alatt megjelent véleménynyilvánító tartalommal#4, de semmilyen nevükhöz köthető művet/alkotást nem jelentettek meg az oldalon, melyek fölött kizárólagos szerzői jogokkal rendelkeznek, és az utolsó oldallátogatásuk óta eltelt már legalább egy év.

A szerkesztőségnek jogában áll minden olyan felhasználó számára korlátozni a honlap elérést, akinek a profiljában megadott e-mail címe nem él, vagy azon nem elérhető.

A szerkesztőségnek jogában áll előzetes értesítés és indoklás nélkül azonnali hatállyal törölni azt a felhasználót, aki a szerkesztőséget folyamatosan zaklatja, munkáját akadályozza, valamint azt a felhasználót, akiről bebizonyosodik, hogy a szolgáltató, a honlap, vagy valamely szerkesztőjének rossz hírét kelti, vagy annak hitelét rontja akár a világhálón, akár a világhálón kívül.

A szerkesztőség hivatalos e-mail címe az szerkesztoseg@muveszhalo.hu. Az ide érkező, illetve a kimenő leveleket a szerkesztőség maximum egy évig őrzi meg, aztán törli a postafiókjából.

A felhasználó jogairól:

A felhasználónak joga a szabad véleménynyilvánítás, amíg ez a jelen általános felhasználói szabályzatba nem ütközik. A felhasználónak jogában áll a honlap szolgáltatásait mindennemű ellenszolgáltatás nélkül, rendeltetésének megfelelően használni mindaddig, amíg az nem ütközik a jelen szabályzatba. A felhasználónak jogában áll a szerkesztőség felé jelezni az szerkesztoseg@muveszhalo.hu e-mail címen, ha a jelen szabályzatba ütköző tartalommal találkozik. A felhasználónak jogában áll az általa beküldött szellemi termékek bizonyos részének, vagy egészének törlését kérnie a szerkesztőségtől anélkül, hogy arra indokkal szolgálna. A felhasználónak jogában áll kérnie regisztrációja törlését a szerkesztőségtől anélkül, hogy arra indokkal szolgálna.

Törlési kérelmet csak úgy áll módunkban elfogadni/teljesíteni, ha a felhasználó arról az e-mail címről, amely a szándékának időpontjában a portál adatbázisában a nevéhez van rendelve, ír egy hivatalos törlési kérelmet az szerkesztoseg@muveszhalo.hu e-mail címre. A kérelmének tartalmaznia kell a felhasználó portálon használt felhasználónevét, valamint, hogy teljes törlést kér-e, vagy csak részlegest. Részleges törlésnél kérjük pontosan beazonosítható módon megjelölni az eltávolíttatni kívánt tartalmat.
A szabálynak megfelelő kérelem beérkezésétől számítva hét naptári nap áll rendelkezésére a portál szerkesztőségének a törlési kérelem teljesítésére. Ez alatt a hét naptári nap alatt a kérelmező elállhat szándékától, melyet úgy adhat a szerkesztőség tudtára, hogy ezt közli egy újabb e-mailben, melyet arról az e-mail címről küld az szereksztoseg@muveszhalo.hu címre, amelyről a törlési kérelmét küldte. Amennyiben a törlés esetleg már eddigre megtörtént volna, úgy a szerkesztőséget emiatt semmilyen felelősség nem terheli. Törölt tartalmat/regisztrációt nem áll módunkban visszaállítani. Mivel a véleménynyilvánító tartalmakat a szerkesztőség nem törli, azok szerzőjeként a törlést követően “törölt felhasználó” lesz feltüntetve.

A szolgáltató, és a portál szerkesztősége kijelenti, hogy:

– a tartalomban található adatok, információk a tartalmat beküldő/elhelyező személy nézeteit tükrözik, és ilyetén voltuk miatt a portál szolgáltatója, valamint szerkesztősége semmiféle felelősséget nem vállal, azok és következményei a tartalmat beküldő/elhelyező személyt terhelik.
– a fent leírt szabályokba ütköző tartalmat mindennemű előzetes vagy utólagos értesítés és indoklás nélkül eltávolíthatja.
– semmiféle felelősséget nem vállal a szolgáltatás esetleges instabil működéséért, és az azokból adódó esetleges károkért.
– a honlap nem irattároló, így az esetleges adatvesztésért, illetve az abból eredő esetleges kár miatt a szerkesztőséget és a szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
– semmilyen esetben nem menti le, és nem küldi vissza a felhasználóknak a műveiket, még a regisztráció esetleges törlésekor sem.

A honlap szerkesztőségének jogában áll fellépni minden olyan regisztrációval szemben, melyről kiderül, hogy olyan felhasználó visszaélés céljából történt ismételt regisztrációja, akinek már van érvényben lévő regisztrációja a portálon. Az ilyen regisztrációk törlést, illetve végleges kitiltást vonhatnak maguk után. Ez esetben a felhasználóhoz köthető összes felhasználónév tiltásra/törlésre kerülhet attól függetlenül, hogy ezen felhasználónevei közül melyeket használja szabálysértő módon. Az ezen felhasználónevek alatt elhelyezett olyan tartalmak, melyek felett a felhasználónevek tulajdonosa kizárólagos jogokat gyakorol, törlésre kerülnek, mivel a korlátozás miatt nem lesz képes a tartalmai feletti joggyakorlásra.

A portálon található minden tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, terjesztése csak akkor engedélyezett, ha a forrást és a szerzőt megjelölve az egész tartalomra mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el az átvett rész alatt!