Háló

Megtekintve: 104 alkalommal

Zarándok-vers (negyven napra) /harmadik ciklus/

XXI.

Sav-cseppek hullnak,

esernyőt forgat a szél

– felragyogó nap.

XXII.

Lélek-tükör

Isten.

Fény. Szeretet.

A félelem tőled elvezet,

s akkor minden elveszhet.

Tudom.

Árnyék. Emlék-stigma.

Fekete lélek-hulla.

Évek óta előle futok….

Eddig nem néztem az irányjelzőket,

csak szaladtam,

csak az akadályokkal bajlódtam.

Nekem haladnom kellett az úton,

mindenáron a túlélést bizonyítottan…

Azt nem kérhetem,

hogy csak nekem segíts,

de azt igen,

hogy közbe-közbe rám tekints.

Elfáradtam.

Mosoly-erdőmben

kiszáradt fákra akadtam.

Szív-kertemben

kaktuszokat ölelgettem.

Mindent elhagyva –

egy állat ketrecében ébredtem…

Elkezdődött:

a könnyek megszentelődése,

a kezek megköthetetlensége.

Egyszer:

önmagam előtt legyek tiszta,

s akkor arcomat szentelt vízbe mártva

állok eléd Istenem…

(S akkor is csak azért,

hogy kegyelemmel vegyél vissza…)

Megjegyzés: az egyetlen vers a ciklusból, amelyik egy korábbi jegyzetre “épült”

XXIII.

(feszítés után)

nem vagyok méltó

hogy kimondjam:

átérzem milyen az

átszúrt borda

nem lehetek kivételeztetett

mert sebhelyeket simogatva

érintett meg

a szabadság gondolata

gyanútlan és vigyázatlan

estem csapdába

Júdásnak más lett

a taktikája

kíváncsi is voltam

milyen lehet

ha nem állnak

ki mellettem

de túlzásba is vittem

a lelkembe vésett

méltányosság-igyekezetet

most már tudom milyen

amikor

az igazság-keresztet

megfordítják

a rossz erővel

felvértezettek

a győzelmet ordítják

nem számít semmi

csak az érdekeltek

tudjanak vezetni

kiittam a méreg poharát

már nem volt

állóképességem

elhessegetni

a feketeség angyalát

ájtatosság

nyomán felvillanó

béke-lándzsa

– fényüresedett szív –

vér és víz nyomán

kérem a megbocsátást

felismertem:

semmi se éri meg

hogy elveszítsem

kegyelmedet

– a legszentebb áldást

XXIV.

(Amikor azt hittem, hogy feladom: jött egy gondolat)

Azt mondják, hogy egyedül születtünk

és egyedül is halunk meg…

Nem.

Ezt nem hiszem.

Tudom, hogy Isten-nálad csergett a

fogantató-óra,

“egyedül” Te vetted a születést fontolóra…

(Ott voltál… a menny archívumában

van a magzat-fotóm,

minden angyal azon mosolygott,

hogy szép, de gyenge lelkemmel

vajon meddig bírom.)

A szüleim, nagyszüleim

és az összes felmenőim is

Neked köszönhetik,

hogy nemcsak gének

vagyunk az utókornak.

Hihetetlen sors-csokrokkal

díszítjük a fény-folyosókat

– gyönyörű lélek-füzérrel

ékesítjük a csupasz galaxisokat…

Nem véletlen a köldökzsinór sem,

engem erre emlékeztet:

őssejt és végtelen szeretet;

vércseppekben lementett

arc-lemezek.

Az édesanyai testhez utolsó kötelék,

de a kezdeti élethez –

a legfontososabb áramlás,

e szálon keresztül

történt meg a személyiségátadás…

Lehet a szívekben örök összefüggés,

egyszer eljön az emlék-kiürítés…

És akkor sem…

abban a pillanatban sem,

nem vagyunk egyedül.

Te engedsz az ittenit lezáró útra,

mégha nem is akarunk tudni róla…

Amikor a test legédesebb álmába szenderül,

akkor nyílik a láthatatlan szem…

és ott leszünk… Isten-veled… legbelül…

XXV.

Templomod előtt –

szarka szállt a szememre.

Fénylett. Kicsípte.

XXVI.

Rehabilitáció előtt

Pihenőt kérnék –

újraképződésben legyen a végcél.

Megtörtént az idegen szerv kilökődése.

Majd újrafaragják sejtekből

(valakiknek csakis fenekekből),

erekből és szövetekből;

már nem érdekel,

hogy ki játszik Frankenstein-szerepet,

ki játszik hullát…

én többet nem leszek mammon-mutáns.

Összeomlik a testem:

bőr-veremben

morzsolt csontok,

arcizmok kín-ernyedve és

fogzománcon is csak fekete foltok.

Törés. Kegyetlenkedés. Mérgezés.

Megkaptam a gondoskodó csomagot.

Pihenőt élnék…

(az imádkozó kezeket, ha elérném).

– Ó, Istenem vedd el

minden szánalmas gondolatomat,

vidd magaddal a véres cafatokat.,

a vadhús illatú púp-terheket…

Hiába varrtam össze a számat,

formálnom kell a segítség-szavakat.

Hiába rogytam térdre,

gyémánt szegekkel kényszerítenek székbe.

Az ördög segítségével felállított

ítélőszékbe…

Nem tudom, hogy meddig bírom,

de csakis a Nevedet szólítom,

míg el nem al………

míg meg nem al…….

XXVII.

Akromát

Hangtalan sírás,

néma könny-fátyol;

mindent beborít:

fájdalom-zápor.

Békétlen jogkör,

rossz irányítás;

felelőtlen társ,

rendszer-ámítás.

Sok pöttyös labda,

senki se játszik;

gyerekkor színe

már nem is látszik.

XXVIII.

A lelkeket ki ne oltsátok!

(1Tessz 5,19)

Csorog a lélek tüze,

mint fénylő láva…

A nem tiszta szívünket is átjárja,

csak ne legyünk árny-magunkhoz tűzve,

se szemfényvesztő téveszméktől űzve.

Bizakodva tekintsünk az égre

– ne legyünk tehetetlenül elszontyolodva,

se málé-testünkkel elbágyadva -,

Jézus tekintete nem enged a mélybe,

saját akaratunk vezethet a sötétségbe.

Legyen erre állóképességünk:

kétszínűségnek iszap-masszáját

és megvetésnek hideg vizét

messzire elhordani;

tanuljunk meg remény-rőzsét gyűjteni,

mindegy, hogy milyen fajtából

(tölgy, juhar, vagy nyirfából),

de a hitnek legyen rendszerezett rakása,

és az embernek tudása:

a béke parazsát,

minél több helyen fellobbantani…

a nemes gyújtosok hevességét

szó-szikrákkal pattintani.

Édeskés mirhaillat járja át

a minden-tüzek füstjét,

fény-rózsában ragyogjon

a Szentlélek lángja,

hogy mindenkinek legyen (rá)látása

az örök világosságra…

XXIX.

Feltámadás előtt

Az első gyásznap: árulóknak jár –

nem az alattomos tetteik nyomán,

mindenáron érvényesülniük kell,

és csakis az elöljárók jogán.

Nehéz terheket cipelnek,

lelkiismeretet, külső ruhaként viselnek…

(Kétszer kelhet még a nap,

mielőtt a beismerés szent-magja

megbocsátás-hajtásba sarjadna.)

Ki marad palástforgató,

és ki lesz meztelenül vízbe mártható?

A Golgotán soha nem volt híradó,

– de ez se számít,

csak Isten-akaratod legyen a mérvadó.

A második napon,

a megnyílt tudat-hajnalon

– mint égből az üstökös gondolatok –

fekete kőzet-könnyek hullanak,

mindent betakarnak

a menekülést rikácsoló varjak…

Aki angyalt provokál,

arra minden átok visszaszáll.

Egyiknek: félelem és rettegés,

majd furcsa felemelkedés.

Másiknak: szárnytalan vergődés

és pillanatok alatt zárulhat a csapda.

(Csappantyú csattan,

vér-pezsgő pukkan;

menyegzőt tart a pokol:

vendégszeretettől forr a katlan –

minden megtagadott jócselekedet

egy csillogó meghívót rejtett…)

Harmadnapon az én bűneimért.

A félre ültetett virág-elveimért.

A vonalkódként beolvasott igékért.

A meghasonlott életemből kitépett szívemért…

Gyermeteg építgetem fény-templomod,

de kevés az igaz szeretet,

a legfontosabb anyag, mire szintet emelhetek.

Nem felejthetem:

az összes szín-spirál forgott,

amikor a kint és a bent összefonódott…

Vajon, hova meredt a tekintetem,

milyen dimenzió-kapura lelhettem?

Ó, Istenem… nem kérem a válaszokat,

nem vagyok méltó, hogy halljam a mennyei hangodat..

Csak segíts, hogy önmagamat elhagyva találjam meg fiadat,

“Et resurrexit” – így folytathassam a kijelölt utamat.

XXX.

(I)ma-kérés…

Asszonyként kérem a névtelenséget,

csak Lídia utódjaként ismerd fel szívemet,

ó, Szentlélek – mennyi sebből vérzek…

Lányként vesztettem el a mindenséget,

de – kirekesztett Máriaként – rossz helyekre is tévedtem,

ó, Jézus… kérlek, hadd vehessem fel a keresztséget…

Gyerekként éltem át a nincstelenséget,

szeretetért árultam a lelkemet,

ó, Isten… áldással mérd az életemet… kegyelmet kérek…

2021. okt. 14 – 23.

Vélemény, hozzászólás?