Háló

Kérdés

Most balga szavakon nyargal az  értelem, úgy tűnik végtelen messze a  megnyugvás. Menedék a  sűrű  magány, ahová  a  gondolat még  visszatalál az illúzióerdő színes ostobaságából, bízván ,hogy  tisztára marja  a  kérlelhetetlen  IDŐ. Tán hiába? Az ész,elme tisztasága  mit sem ér! Odakint lám a  fekete ronggyá agyonmosott fehér lett, s  csakugyan  fehér a fehér  ..? Megkeverték a  finom ízű  színeket, mélán  […]