Háló

Vád

Valaki  levetett  a FÖLDRE, magamra hagyott, elment. Kavargott utána a csillagpor… Ím  az emberek zárt világában hétrét búslakodom: Mivel érdemeltem ki a  büntetést? Talán  mert szóltam…?Nem kellett volna… Sosem lesz vége… mind ,mind, ez itt és amaz ott, visszaeső, akiknek vétke egy és  ugyanaz: A  kimondhatatlan, az igaz, fogában tart, béklyó, kemény tanító az ostoba köz, végül mégis belerokkan a […]

A jellem jelmeze

Mint meg nem értett költő
Úgy csapongnak bennem a szavak
Szabó ki magára olcsó csuhát öltött
Varratlan cafatokra tépett egyenruha

Szökés

Sárfaluból szöktem el régen,
varjú károgott vályog-templom
omladó tornyán, talán értem,
harsogva verte vissza a rom.

Ringató

Leszállt az est, későre jár.
Ahány csillag, mind ragyog,
Hunyd le szemed, aludj szépen,
Ne félj, melletted vagyok.