Ősz

A mogorva idő nem kérdezte meg Nikát. Egyszerűen csak átlökte a kacér nyárból a dohos bokrok alji szeleket felnyergelő, vörösesbarna erdőkön át nyargaló őszbe. Igazából nem is volt itt semmi nyergelés-nyargalás.

margóra írva

sajgó ujjakkal fogom ceruzámat
rosszkedvű betűk gurulnak elő
a mondatok nem értik a szót
valami jót kellene írni végre valami jót
elvesztek a gyerekkori társak
letűntek korszakok izgalmai