Háló

Megtekintve: 205 alkalommal

Jónás könyve

Szereplők:
Elbeszélők
Isten hangja
Jónás, a próféta
Hajóskapitány
Matrózok
Ninive királya
Ninivei emberek

1. jelenet

Helyszín: Galilea, Jónás a tekercseket olvassa, balról az elbeszélők jönnek.

Elbeszélők

Hithű próféta támadt Galileában,
Jézus királyunk szülőotthonában.
Feladatot adott neki Isten,
Ellenvetés szava ellen nincsen!

Isten hangja

Kelj fel, Jónás! Ne görnyedj tovább! Ninive gonoszsága színem elé jutott!
Indulj keletre, mondd meg a városnak: pusztulásra szántam őket!

Jónás

Egek ura! Hív az Isten, nekem engedelmesség a feladatom. Vérszopó városba küld, zeng az ítéletüzenet. Fáj a fejem, csak ha hallom. Menjek oda, messze, szőrruhában? Prédikáljak halált? Bizonyosan megölnek.

Elbeszélők

Kavarog Jónás fejében az indulat,
Felváltva dúl benne harag és bódulat.
Kelet helyett egyszer csak nyugatra fordul,
Joppénak szép kikötőjébe indul.
Felszáll ott egy nagy teherhajóra,
Társis felé fordul a vitorla.
Feladatot adott neki Isten,
Ellenvetés szava ellen nincsen!

2. jelenet

Helyszín: a teherhajó fedélzete, a matrózok mindennapi teendőjüket végzik, vihar közeledik. Ahogy a szél erősödik, a hajó annál jobban hánykolódik.

1. matróz

Nézd csak, milyen sötét az ég alja! Nem szokott ilyenkor vihar meglepni!

2. matróz

Elég veszélyesnek látszik, már érzem a szelét.

Kapitány

Matrózok, munkára, vitorlát bevonni! Baj lesz ebből, minden part messze! Elvész a rakomány, elázik minden! Átok sújtotta a hajót!

1. matróz

Mindjárt elsüllyedünk! Mind meg fogunk fulladni!

Kapitány

Nem rendes vihar ez, emberek! Istenek haragja! Imádkozzatok az isteneitekhez, mert odaveszünk!

Elbeszélők

Szegény nagy hajó minden ízében reszket,
Zord matrózok hívják az isteneiket,
Jónás rettegve húzódik a fenékre,
Eszébe jut nagy, isteni küldetése.
Feladatot adott neki Isten,
Ellenvetés szava ellen nincsen!

Kapitány

Vessetek sorsot, biztosan egyikőtök miatt van ez a veszedelem!
Ha vízbe vetjük a bűnöst, megmenekülünk.

(A matrózok kockával sorsot vetnek.)

1. matróz

A zsidó a bűnös! Ki elől menekülsz?

Jónás

Nincs irgalom engedetlen fejemnek. Izrael istene küldött prófétálni Ninivébe.

2. matróz

Ninive nem erre van! Mi Társisba tartunk!

Kapitány

Ugye, te menekülsz? Utánad küldte a szelet az Isten!

Jónás

Úgy van, Izrael Istenének haragja van a viharban. Vessetek tengerbe.

(Jónást megfogják, a matrózok a tengerbe vetik. Felmerül egy nagy hal, és elnyeli Jónást.)

Kórus:

Feladatot adott neki Isten,
Ellenvetés szava ellen nincsen!

3. jelenet

Helyszín: A hal gyomra.

Jónás

Elnyelt engem Isten haragja,
Kelet felé küldött, nem nyugatra,
Megérdemlem minden büntetésem,
Most hagyom, hogy a hal megemésszen.
Vagy könyörülj meg rajtam, Istenem,
Szavadat hálás szívvel elviszem.

Elbeszélők

Három napig ült Jónás a halban,
Félig éber, félig öntudatlan.

(A hal kihányja Jónást a szárazföldre.)

Elindult hát Jónás, most immár keletre,
Felkészült a szörnyű üzenetre.
Egész Ninive boruljon lángba,
Jöjjön halál vérszopó városra.

4. jelenet

Helyszín: Ninive városa. Jónás egy emelvényen áll, és ítéletet hirdet.

Jónás

Elközeledett a népnek pusztulása! Rettenetes tetteitek, bálványimádásotok Isten színe elé jutott! Negyven nap, és elpusztul Ninive!

1. ninivei ember

Isten izzó haragja szólt!

2. ninivei ember

Gonosz dolgokat cselekedtünk! Most mind meg fogunk halni!

Ninive királya

Bánjátok meg bűneiteket! Öltsetek zsákruhát! Nézzétek, megszaggatom a ruhámat! Porban hever a koronám!

1. ninivei ember

Talán megkegyelmez az Isten!

2. ninivei ember

Az igaz Isten szólt! Minden rosszat bánok, amit tettem!

Ninive királya

Böjtöljetek! Imádkozzatok! Soha többet ne tegyetek rosszat!

Elbeszélők

Eltelt a negyven nap, megmaradt Ninive,
Nem sújtott le Isten borzasztó kénköve.
Százhúszezer ember kiáltott megváltva,
Meg lettek kegyetlen bűneik bocsátva!

5. jelenet

Helyszín: Ninive mellett a hegyekben, összetákolt kis sátor.

Elbeszélők

Eltelt a negyven nap, megmaradt Ninive,
Nem sújtott le Isten borzasztó kénköve.
De Jónás most háborog lelkében,
Azt mondja: jobb meghalnom, mint élnem!

Jónás

Méltó vagy, Isten, a dicsőségre! De én tudtam, hogy nem fogod őket elpusztítani! Most mit gondolnak rólam? Ezért nem akartam idejönni! Itt ülök a napon, és érzem, hogy a forróság megöl!

(Egy széles levelű, bokros tök nő ki a földből, Jónás aláhúzódik.)

Jónás

Tudtam, hogy gondoskodsz rólam, hogy a nap ne tűzzön.

(A tök elszárad)

Miféle játékot űzöl velem? Jobb meghalnom, mint élnem, a nap tüze elemészt! Pusztítottad volna el a várost, és vele együtt engem is!

Isten hangja

Méltán haragszol-e a tök miatt?

Jónás

Méltán haragszom! Mindhalálig!

Isten hangja

Te szánod a tököt, amiért nem dolgoztál, és amit nem te növesztettél, én meg ne szánjam Ninivét, ahol százhúszezer ember van, és sok háziállat is? Ne könyörüljek rajtuk, holott megbánták bűneiket?

Jónás

Hozzám hűtlenek lettek a szavak.
Olyan lettem, mint kiszáradt patak.
Soha többet nem fogok mást szólni,
Égi atyám nem fogom gyalázni.
Feladatot adott nekem Isten,
Ellenvetés szava ellen nincsen.

Megjegyzés: 2016.

Vélemény, hozzászólás?